NỐI DÀI TRỤC TÂY BẮC, ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG KINH TẾ ĐÀ NẴNG

04/10/2019

Trục Tây Bắc (đường Hoàng Thị Loan) nối với cầu vượt Ngã Ba Huế mở ra cơ hội phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Đà Nẵng Thời gian thực hiện đến năm 2020. Mục tiêu dự án là