Regal Pavillon Đà Nẵng

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Castia Palm

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Lakeside Palace

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Lakeside Infinity

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng