Castia Palm

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Regal Dragon Quy Nhơn

P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Regal Pavillon Đà Nẵng

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Lakeside Palace

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Lakeside Infinity

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng