REGAL LEGEND QUẢNG BÌNH

Bán Đảo Bảo Ninh, mặt tiền Võ Nguyên Giáp, TP. Đồng Hới, T.Quảng Bình

Castia Palm

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

One World Regency

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Dragon Smart City

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng