CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

23 Tháng Sáu, 2022

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

5 Tháng Ba, 2022

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

5 Tháng Ba, 2022

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
4
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

5 Tháng Ba, 2022

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng