CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

5 Tháng Ba, 2022

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

5 Tháng Ba, 2022

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
4
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

5 Tháng Ba, 2022

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng