CHUYÊN VIÊN PR

12 Tháng Năm, 2023

Chuyên viên PR
Số lượng: 01
41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

12 Tháng Năm, 2023

Trưởng phòng Marketing
01
41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

12 Tháng Năm, 2023

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN MEDIA

12 Tháng Năm, 2023

CHUYÊN VIÊN MEDIA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG 100 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

10 Tháng Hai, 2023

Chuyên Viên Kinh Doanh
100
Đà Nẵng, Quảng Bình

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

5 Tháng Ba, 2022

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

11 Tháng Ba, 2022

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 15 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội - Phú Yên - Quảng Bình

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

18 Tháng Ba, 2022

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
1
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội - Phú Yên - Quảng Bình

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

11 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội - Phú Yên - Quảng Bình

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

11 Tháng Ba, 2022

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 100 chuyên viên
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Quảng Bình - Phú Yên

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NỘI BỘ

2 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NỘI BỘ
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Cao Cấp (VIP)

16 Tháng Tư, 2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Cao Cấp (VIP)
Số lượng: 10
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội