TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

6 Tháng Ba, 2024

Vị trí: Trưởng phòng Marketing
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

6 Tháng Ba, 2024

Vị trí: Chuyên viên Digital Marketing
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG: 50 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

6 Tháng Ba, 2024

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 50 chuyên viên
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Quảng Bình

TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

6 Tháng Ba, 2024

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 5 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Quảng Bình

TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC KINH DOANH

6 Tháng Ba, 2024

Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

6 Tháng Ba, 2024

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN PR

12 Tháng Năm, 2023

Chuyên viên PR
Số lượng: 01
41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

12 Tháng Năm, 2023

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN MEDIA

12 Tháng Năm, 2023

CHUYÊN VIÊN MEDIA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

5 Tháng Ba, 2022

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

11 Tháng Ba, 2022

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 5 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

11 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng