CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

23 Tháng Sáu, 2022

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN MEDIA

8 Tháng Sáu, 2022

CHUYÊN VIÊN MEDIA
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

11 Tháng Ba, 2022

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 200 chuyên viên
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội - Phú Yên - Quảng Bình

Chuyên Viên Kinh Doanh Cao Cấp (VIP)

16 Tháng Tư, 2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Cao Cấp (VIP)
Số lượng: 10
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh

DIGITAL MARKETING

2 Tháng Tư, 2022

DIGITAL MARKETING
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

18 Tháng Ba, 2022

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
1
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng - Hà Nội - Phú Yên - Quảng Bình

THỰC TẬP SINH

18 Tháng Ba, 2022

THỰC TẬP SINH
1
Địa điểm làm việc: Tam kỳ - Điện Bàn - Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

16 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NỘI BỘ

2 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NỘI BỘ
Số lượng: 2
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

5 Tháng Ba, 2022

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
1
Địa điểm làm việc: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng