100 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

10 Tháng Tám, 2020

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 100 chuyên viên
Ứng tuyển không thời hạn việc làm tại Đất Xanh

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

5 Tháng Tám, 2020

Vị trí: Chuyên viên thiết kế đồ họa
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

26 Tháng Bảy, 2020

Vị trí: Trưởng phòng hành chính nhân sự
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

20 Tháng Bảy, 2020

Vị trí: Trưởng phòng Marketing
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/08/2020

TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN KINH DOANH

25 Tháng Bảy, 2020

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 2 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/08/2020

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

20 Tháng Bảy, 2020

Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời hạn ứng tuyển: 31/08/2020