100 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

11 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 100 chuyên viên
Địa điểm làm việc: Tam kỳ - Điện Bàn
Thời hạn ứng tuyển: 31/12/2021

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

11 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Tam Kỳ
Thời hạn ứng tuyển: 31/12/2021

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

10 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Tam kỳ
Thời hạn ứng tuyển: 31/12/2021

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

11 Tháng Mười Một, 2021

Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Tam Kỳ
Thời hạn ứng tuyển: 31/12/2021