Lakeside Palace

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Regal Pavillon Đà Nẵng

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Ngo Quyen Shopping Street

Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

REGAL MAISON PHU YEN

Đại lộ Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Lakeside Infinity

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng