Lakeside Palace

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Le Pavillon

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Ngo Quyen Shopping Street

Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Shophouse La Maison Premium

Đại lộ Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Lakeside Infinity

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng