One World Regency

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Sun Garden KonTum

H. Sa Thầy, T. Kon Tum

Tropical Palm

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Danang Pearl

Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Đô thị Green Home

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Dragon Smart City

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

BinhDinh CityView

TX. An Nhơn, T. Bình Định