Castia Palm

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

One World Regency

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Sun Garden KonTum

H. Sa Thầy, T. Kon Tum

Danang Pearl

Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Dragon Smart City

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đô thị Green Home

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

BinhDinh CityView

TX. An Nhơn, T. Bình Định