One World Regency

Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Shantira Beach Resort & Spa

TP. Hội An, T. Quảng Nam

One River Villas

Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng